Aanplantservice

Door onze jarenlange ervaring in het groen weten wij als geen ander hoe we bomen op de juiste manier moeten aanplanten. Met deze service wordt u op een professionele manier ontzorgd. Van het graven van het plantgat tot en met het plaatsen van de boompalen we verzorgen het graag voor u. Uiteraard kunnen we behalve bomen ook de aanplant van alle andere beplanting op een professionele manier voor u verzorgen. Wanneer u bij de bestelling opgeeft dat u hier gebruik van wenst te maken ontvangt u van ons een passend voorstel.

Voorwaarden aanplantservice: Plantplaats dient vrij te zijn van bestratingen en/of verhardingen, puin, oude funderingen of aansluitingen, boomstronken of wortels, zware klei- of leemgrond, struikgewas dan wel andere obstakels. Plantplaats vrij is van rioleringen, leidingen, en andere ondergrondse werken voor zover niet is medegedeeld aan Buitenplanten, en voor de uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse met piketten door Opdrachtgever is aangeduid. Tevens de grondwaterstand niet hoger mag zijn dan 60 cm onder het maaiveld. Buitenplanten is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan kabels en leidingen. Overtollige grond wordt niet afgevoerd.

Neem contact op